Algemene voorwaarden

Aanmelden

  • Inschrijven of aanmelden betekent dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.
  • Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden geaccepteerd.
  • Er geldt een maximum van 10 cursisten per groep.
  • Als een cursus vol is, kunt u desgewenst op de wachtlijst geplaatst worden.
  • Bij aanmelding van minderjarigen is de handtekening van één van de ouders verplicht.

Deelname aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Geldigheid inschrijving

Als uw aanmelding schriftelijk is bevestigd, ontvang u een factuur en kunt u het cursusgeld binnen de door u gekozen betalingstermijn(en) voldoen. Na ontvangst van het cursusgeld is uw deelname definitief.

Prijzen

De genoemde prijzen gelden voor het cursusjaar 2017 - 2018.

Locatie

De cursussen worden gehouden in Atelier 3 (1e etage), Deventersestraat 21, 2587 SX Scheveningen. Houdt er rekening mee dat er een betaaldparkerenbeleid geldt. Kom dus bij voorkeur op de fiets of met openbaar vervoer.

Voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken

Cursisten binden zich voor de totale duur van de edelsmeedlessen. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken door de cursist blijft de betalingsverplichting van het volledige bedrag bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden in geval van verhuizing buiten een straal van 30 km van Den Haag of medische verklaring.

Uitval lessen

De docente zal elke lesdag gedurende de lestijden aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal een vervangende lesdag worden gehouden of voor een vervangende docent worden gezorgd.

Ziekte en verhindering

Bij ziekte of verhindering van de cursist wordt er per cursus de mogelijkheid geboden tot het volgen van 2 inhaallessen. Door plaatsgebrek kunnen er geen inhaallessen op andere dagen dan voor de gekozen cursus gevolgd worden. Gemiste lessen kunnen ook niet meegenomen worden naar het volgende cursusjaar. Voor de zaterdagcursus zijn er geen inhaalmogelijkheden. Gemiste lessen worden niet terugbetaald of verrekend.

Gereedschappen en materialen

Gereedschappen zijn aanwezig en beschikbaar voor gebruik door cursisten. Materialen die nodig zijn voor de lessen, zijn aanwezig, maar wel voor rekening van de cursist en dienen ter plekke afgerekend te worden.

Aansprakelijkheid

Het volgen van een cursus edelsmeden is geheel voor eigen risico. Tijdens de lessen zal er veel aandacht aan veiligheid besteed worden. Greetje Sieders is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of verwonding tijdens de lessen. Ook is zij niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade als ziekteverzuim of medische kosten.

Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Houdt daarom altijd rekening met uw eigen veiligheid en die van uw medecursisten. Het dragen van een veiligheidsbril is daarom verplicht bij het werken met electrisch gereedschap. Draag beschermende kleding, schort of stofjas en draag geen loshangend, lang haar.